ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 95 ทอง 7  
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 14  
19 โรงเรียนอุดรวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 14  
20 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 20  
28 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 20  
29 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 20  
30 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 20  
31 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 20  
32 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 20  
33 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 20  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 34  
40 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 34  
41 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 41  
48 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 41  
49 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 41  
50 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 41  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 51  
55 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 51  
56 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 51  
57 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 57  
59 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 57  
60 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 57  
61 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน