ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม สพป. บึงกาฬ 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 90.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 89.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 89.90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 20  
22 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 87.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 87.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 29  
30 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 86.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.70 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 41  
43 โรงเรียนอัคคะวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 83.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป. อุดรธานี เขต 3 83.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 83.40 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.40 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 83.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน