ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.52 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 89.15 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.22 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 88.07 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 87.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.45 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.37 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 86.72 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.42 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.32 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.23 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.23 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 86.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.18 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.88 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 85.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.43 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 85.15 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 84.92 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.23 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.07 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.57 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.57 ทอง 32  
34 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 83.47 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.37 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.23 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 83.02 ทอง 38  
39 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 82.57 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.73 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.42 ทอง 43  
44 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.08 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.97 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.90 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.37 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.23 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.02 เงิน 50  
51 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 77.62 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.43 เงิน 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 70.58 เงิน 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 67.45 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 64.80 ทองแดง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน