ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสระสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.40 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 88.60 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 1 84.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.80 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 83.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) สพป. อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 82.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.80 ทอง 29  
31 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.80 ทอง 29  
32 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.80 ทอง 29  
33 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 82.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 2 82.20 ทอง 34  
37 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.20 ทอง 34  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนปากจาบวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.40 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 74 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 73.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 73.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 - -  
53 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน