ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 94.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 94.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 93.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 92.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 92.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าชาด สพป. ยโสธร เขต 2 92.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 92.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านมะอึ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.20 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 89.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 89.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. ยโสธร เขต 1 87.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 87.20 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านบักดอก สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 48  
49 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 48  
50 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 85.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. นครพนม เขต 1 85.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านคำพระ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 57  
58 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.20 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน