ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 91.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 89.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 88.40 ทอง 14  
17 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.40 ทอง 14  
18 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านม่วงดง สพป. อุดรธานี เขต 2 87.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 สพป. อุดรธานี เขต 1 86.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.60 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 85.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 84.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.60 ทอง 43  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 83.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.40 ทอง 46  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.80 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.80 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 81.40 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 81.40 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 80.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 74.20 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน