ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 98 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 97 ทอง 7  
10 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง 7  
11 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 96 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ยโสธร เขต 1 96 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง 11  
15 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านดงพอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 95 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง 16  
20 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง 16  
21 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 95 ทอง 16  
22 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 26  
29 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 30  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโสกเชือก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 34  
36 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 34  
37 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 38  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหงษาวดี สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 47  
52 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 47  
53 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -  
54 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
55 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน