ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.80 ทอง 19  
22 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 83.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 83.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.40 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 82.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.80 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 65.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน