ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล สพป. อำนาจเจริญ 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 94.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.38 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 91.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 90.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 89.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.30 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.12 ทอง 23  
24 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 87.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 87.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.10 ทอง 28  
29 โรงเรียน วรรณรสนุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.90 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 86.70 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 86.70 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 86.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโคกถาวร สพป. สกลนคร เขต 3 86.60 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านดงพอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.32 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.10 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.64 ทอง 45  
46 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 83.10 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 82.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.64 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.54 ทอง 54  
55 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 81.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านตาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.30 ทอง 57  
58 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน