ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 95.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 94.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 94.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94.20 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 92.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 91.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 91.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 90.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 90.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 90.30 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 90.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 25  
26 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.70 ทอง 28  
29 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 34  
35 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 87.90 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 87.90 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.90 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 สพป. อุดรธานี เขต 1 87.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 1 86.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.70 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 85.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.30 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.90 ทอง 46  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.30 ทอง 47  
48 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.10 ทอง 49  
50 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 81.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน