ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 656
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนาโสก สพป. มุกดาหาร 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94.90 ทอง 4  
5 โรงเรียน วรรณรสนุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 94.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 94.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 93.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพงกอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 90.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 89.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 88.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองจิก(ศรีวิไล) สพป. บึงกาฬ 87.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโสกเชือก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 84.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 82.80 ทอง 36  
38 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.80 ทอง 36  
39 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 82.80 ทอง 36  
40 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 82.80 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 81.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 80.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.80 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านตาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 69.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 69.80 ทองแดง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน