ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 89.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุดรธานี เขต 2 88.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 83.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 37  
41 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 57.60 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 55.20 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน