ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 4  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง 4  
12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสูงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน