ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 659
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 93.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 92.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 89.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 87.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 83.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
24 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน