ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านโพงกอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 14  
22 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 14  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 14  
24 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 27  
36 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 27  
37 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 27  
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 27  
39 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 27  
40 โรงเรียนบ้านดงชมภู สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 40  
42 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 40  
43 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าสัง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 43  
46 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 43  
47 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 43  
48 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 43  
49 โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 49  
52 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 49  
53 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 79 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน