ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 10  
15 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 10  
16 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 16  
23 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 16  
24 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 16  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านศรีถาวร สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านสามหนอง สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 37  
44 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 37  
45 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 37  
46 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 37  
47 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 37  
48 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 37  
49 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 37  
50 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 37  
51 โรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 37  
52 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน