ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 95.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 95.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 88.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ สพป. สกลนคร เขต 3 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 2 86.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนจำปี สพป. อุดรธานี เขต 2 85.16 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 85.16 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 84.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.06 ทอง 25  
26 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.83 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.76 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านถนนชัย สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.66 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง สพป. นครพนม เขต 1 83.53 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.43 ทอง 35  
36 โรงเรียนเทศบาล6ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.23 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 76.23 เงิน 38  
39 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74.23 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ(บุญญาคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66.93 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านไร่ทาม สพป. เลย เขต 1 55.66 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน