ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน