ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปรู สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ (บ้านโคกกว้าง) สพป. บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 14  
18 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 14  
19 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 14  
20 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านโคกงาม-หัวฝาย สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 24  
28 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 24  
29 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 24  
30 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 24  
31 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 24  
32 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 32  
34 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 32  
35 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 32  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 36  
39 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 36  
40 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 36  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านโพนค้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 41  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 41  
46 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 51  
53 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 51  
54 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 54  
57 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 59  
61 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน