ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ (บ้านโคกกว้าง) สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 89.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 86.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 85.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.40 ทอง 32  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.20 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 84.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 83.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 83.40 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 83.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน