ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.20 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สกลนคร เขต 3 86.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 86.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านตานี สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 85.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 85.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 85.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 84.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองร้าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.80 ทอง 41  
44 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 82.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.80 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 78.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.20 เงิน 50  
52 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 76.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 73.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 72.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน