ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 4  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 4  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 13  
18 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 13  
19 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 13  
20 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 13  
21 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 21  
26 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 21  
27 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 21  
28 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านขุมเงิน สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 28  
34 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 34  
40 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 34  
41 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 34  
42 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 34  
43 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 34  
44 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 44  
48 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 44  
49 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 44  
50 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 44  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 68 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 51  
58 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 51  
59 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 51  
60 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 51  
61 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน