ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชาสามัคคี(บ้านหนองมะนาว) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เมืองบึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 31  
35 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 31  
36 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 36  
41 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 41  
44 โรงเรียนนิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 41  
48 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 41  
49 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 41  
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 41  
51 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 41  
52 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 41  
53 โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 41  
54 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 41  
55 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 41  
56 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 41  
57 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน