ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 89.20 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 86.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 85.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 85.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 84.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.20 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 82.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 81.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านตลาดควาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 80.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.60 ทอง 49  
51 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.60 ทอง 49  
52 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.60 ทอง 49  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 80.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 79.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 56  
57 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 78.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 67.40 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 65.80 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน