ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโคก สพป. เลย เขต 1 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. อำนาจเจริญ 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 89.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 89.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 89.60 ทอง 15  
18 โรงเรียนยูงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. อุดรธานี เขต 2 89.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. หนองคาย เขต 2 89.20 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 88.90 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88.80 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.80 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนศิริบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม สพป. มุกดาหาร 88.40 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านไชยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.40 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.30 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.10 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.80 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.70 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 87.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 87.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.60 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านวังพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.20 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 57  
59 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.60 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน