ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 92.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 90.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำอ้อ สพป. อุดรธานี เขต 3 90.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.90 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 89.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 89.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหินสูง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 25  
26 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.70 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.50 ทอง 30  
32 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 33  
34 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 87.30 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เขต 2 86.70 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.30 ทอง 38  
39 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.70 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.70 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 85.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 84.30 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. หนองคาย เขต 1 83.90 ทอง 47  
48 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 83.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 83.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.10 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านกกบก สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ สพป. ยโสธร เขต 1 81.70 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.10 ทอง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 81.10 ทอง 56  
58 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 58  
59 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.20 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 79.10 เงิน 60  
61 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.90 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน