ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 5  
9 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 5  
10 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 10  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 10  
15 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 10  
16 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 16  
24 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 16  
25 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 16  
26 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 16  
27 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 27  
29 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 30  
36 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 30  
37 โรงเรียนบ้านถนนหัก สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 37  
43 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 37  
44 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 44  
47 โรงเรียน วาสนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน