ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป. อุดรธานี เขต 1 95.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 75.20 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต 3 73.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 73.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 72.80 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.20 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ สพป. บึงกาฬ 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 67.80 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 66.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. ยโสธร เขต 2 65.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 65.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 64.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64.80 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 64.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64.40 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 64.40 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน