ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 074
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป. อุดรธานี เขต 2 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน