ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิชัยศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบึงปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 18  
22 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 18  
23 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 18  
24 โรงเรียน วาสนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 24  
27 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 24  
28 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 24  
29 โรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 29  
32 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 34  
37 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 34  
38 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 63 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 63 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 63 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 55  
60 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 55  
61 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน