ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 69 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 62 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 61 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 58 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 57 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 55 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 52 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 51 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 49 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน