ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 92.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" สพป. อุดรธานี เขต 2 91.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 84.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. มุกดาหาร 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 72.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 71.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน