ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด สพป. ยโสธร เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 98.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 97.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 97 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนดงง่ามนางาม สพป. อุดรธานี เขต 2 81.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านดงธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน