ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 750
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 10  
15 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 10  
16 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน