ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 751
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพันชนะ สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 59 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 59 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน