ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.67 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 85.67 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.67 ทอง 16  
20 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 83.33 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.33 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านโคกแสง สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.66 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.66 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 82.66 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. ยโสธร เขต 1 82.66 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เมืองบึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 82.33 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 38  
43 โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา สพป. อำนาจเจริญ 81.66 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านผือพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.33 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.33 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.33 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.66 ทอง 49  
50 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.33 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.33 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 80.33 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.33 ทอง 50  
54 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 79.66 เงิน 55  
56 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 79.33 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 78.33 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 71.33 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน