ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 87.40 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.80 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน