ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี สพป. มุกดาหาร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 5  
10 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 5  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 5  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ ๒๙) สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 12  
18 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 12  
19 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 19  
24 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 19  
25 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 19  
26 โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 19  
27 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 19  
28 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 19  
29 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 19  
30 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 19  
31 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 19  
32 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 19  
33 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 19  
34 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 75 เงิน 19  
35 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 19  
36 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 36  
42 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 36  
43 โรงเรียนบ้านยอดห้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 36  
44 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 36  
45 โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 36  
46 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 36  
47 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 65 ทองแดง 36  
48 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  
50 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
51 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน