ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 5  
11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 5  
12 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
13 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 5  
14 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 14  
19 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 14  
20 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 14  
21 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 14  
22 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 14  
23 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 14  
24 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 14  
25 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 14  
26 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 14  
27 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 14  
28 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 14  
29 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 14  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 30  
37 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 30  
38 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 30  
39 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 50 เข้าร่วม 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน