ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตานบ สพป. สุรินทร์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 96 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคำยาง สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองคอง สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 20  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.50 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.50 ทอง 25  
29 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.50 ทอง 25  
30 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 85.50 ทอง 25  
31 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.50 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 32  
38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 32  
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 83.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านขอนยาง สพป. เลย เขต 2 83.30 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.30 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.30 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 82.80 ทอง 47  
49 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82.50 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.50 ทอง 49  
51 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 82.30 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.10 ทอง 52  
53 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.10 ทอง 52  
54 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.50 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านยอดห้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านผาทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 58  
59 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน