ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง 5  
7 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 26  
30 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.50 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 81.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.50 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.50 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 81.50 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 44  
45 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 44  
46 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน