ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง สพป. บึงกาฬ 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ สพป. มุกดาหาร 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 92.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 91.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 91.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 90.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย สพป. อุดรธานี เขต 3 90.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 90.60 ทอง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 90.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 34  
37 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 84.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.20 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.60 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. ยโสธร เขต 2 82.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนมะนะศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 52  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.40 ทอง 54  
56 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.40 ทอง 54  
57 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 80.80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน