ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ สพป. มุกดาหาร 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สพป. สกลนคร เขต 1 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 76.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต 3 75.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านจะหลวย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 71.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 71.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 71.40 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านผาน้อย สพป. เลย เขต 2 71.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 68 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67.80 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. หนองคาย เขต 2 67.75 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 67.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.60 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 67.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 67.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด สพป. ยโสธร เขต 2 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.80 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนมะนะศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 66.80 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66.60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 66.60 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป. อุดรธานี เขต 1 66.60 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 66.60 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 66.40 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66.40 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 66.20 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 65.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65.60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 35.40 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 33.60 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 32.60 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 31 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 30.40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน