ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 92.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 91.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 89.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 88.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 88.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 88.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 82.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 80.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 75.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 70.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 69.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 56.20 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 54.40 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 54.20 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 54 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53.80 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 53.80 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 53.80 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา สพป. อำนาจเจริญ 53.80 เข้าร่วม 52  
56 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 53.40 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สพป. ยโสธร เขต 2 53.40 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 53.20 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 53 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  
61 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน