ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สพป. อุดรธานี เขต 1 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 12  
18 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 18  
24 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 24  
28 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 24  
29 โรงเรียนอัคคะวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 24  
30 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ยโสธร เขต 2 71.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 70 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 63 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 62 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 62 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 62 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 61 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 59 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 57 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 55 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 55 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 53 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 51 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 49 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 41 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน