ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98.95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 98.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 98.85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 98.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 98.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 98.45 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 98.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 97.97 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว สพป. อุดรธานี เขต 3 97.94 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 97.91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สพป. บึงกาฬ 97.88 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 97.85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 97.85 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 97.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านศรีรักษา สพป. เลย เขต 2 96.95 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 96.90 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 96.85 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 96.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. ยโสธร เขต 2 95.95 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.85 ทอง 28  
29 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 95.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 33  
34 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 79.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 74.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. นครพนม เขต 1 73.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านพืชผล สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68.50 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67.85 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 67.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 66.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านยอกขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 61.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 58.50 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 46 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 39 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 37 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 32 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 27 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน