ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 99.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 99.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 96.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 95.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 94.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 92.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 90.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 90.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.10 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 82.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.10 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.10 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.65 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 77.50 เงิน 31  
33 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.10 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 76.30 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.10 เงิน 35  
36 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.10 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.90 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 73.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 73.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 72.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 72.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72.40 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 71.10 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 70.90 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 70.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69.95 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 69.90 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 69.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.30 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุดรธานี เขต 3 67.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67.80 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 67.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 66.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 65.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.90 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน