ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.60 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 94.60 ทอง 4  
8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 93.40 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.40 ทอง 8  
12 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 92.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 92.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.40 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.40 ทอง 12  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.80 ทอง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 91.80 ทอง 17  
21 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.80 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 90.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 90.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 25  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 87.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 87.40 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 29  
33 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.80 ทอง 33  
37 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 86.80 ทอง 33  
38 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.80 ทอง 33  
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.80 ทอง 33  
40 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ สพป. ยโสธร เขต 2 85.80 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.80 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง 40  
45 โรงเรียนบ้านหลัก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.80 ทอง 40  
46 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.80 ทอง 40  
47 โรงเรียนหัวหาดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.80 ทอง 40  
48 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.80 ทอง 40  
49 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.80 ทอง 40  
50 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.20 ทอง 51  
53 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.20 ทอง 51  
54 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.60 ทอง 54  
55 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 82.60 ทอง 54  
56 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 81.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก สพป. นครพนม เขต 2 81.80 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.80 ทอง 56  
59 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 80.80 ทอง 59  
61 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.80 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน