ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 773
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 14  
17 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 18  
22 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 18  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 23  
25 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 23  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 23  
29 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 23  
30 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 23  
31 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 31  
36 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 31  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 31  
38 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 38  
41 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 47  
53 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 47  
54 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 47  
55 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 55  
57 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 55  
58 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน