ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. เลย เขต 3 82.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 82.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง 20  
24 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.40 ทอง 20  
25 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านตาเส็ด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 27  
32 โรงเรียนเทศบาล2"อิสาณธีรวิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 27  
33 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 81.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 81.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี สพป. ยโสธร เขต 2 81.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 81.40 ทอง 36  
39 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.40 ทอง 36  
40 โรงเรียนเทศบาล 2 สพป. สกลนคร เขต 1 81.40 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.20 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 81.20 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.80 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 80.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว สพป. เลย เขต 2 78.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 77.80 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 56  
58 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76.20 เงิน 59  
61 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.20 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน